Pre Vaše detí mamy dva bazény s teplotou až 36°C.

Prvý „Dziecięce Źródełko” - v jeho strede sa nachádza veľká lopta priemeru 12 metrov a výšky 2,20 metra „wet bubble” z ktorej sa naši najmladší hostia môžu šmýkať dosýta. Pre detí sú pripravené dva sympatické slony, z ktorých chobotov sa možno zošmyknúť priamo do vody.

Druhý bazén pre detí do 1.50cm „Wodne Przedszkole” –  v zóne s týmto bazénom si každé dieťa nájde niečo pre seba. Radosť je nekonečná, vďaka rôznym farebným šmýkačkom, vodometom, výbuchom vody a iným hrom. Len u nás zažijú detí toľko radosti a pozitívnych emócií.

Detí, ktoré sa zdržiavajú v bazénoch musia byť pod nepretržitým dohľadom dospelých.