Jedlo je naša záľuba. Varenie nás inšpiruje. Vyzvaním bolo vytvorenie v Šaflarach jednoduchého miesta, v ktorom by ste mohli realizovať našu zásadu „ love what you eat „

Na varenie myslíme rovnako ako na našich Klientov - čestne. Najdôležitejšie sú zložky. Vieme odkiaľ pochádza každý náš produkt. Chceme, aby naši hostia dostali od nás to čo aj my chceme dostať od jedla - jednoduchosť a plnú chuť